Terras da Mariña, S.Coop.Galega

Vendedor Terras da Mariña, S.Coop.Galega
Tienda
Teléfono 982121406 / 618365341
Web
Dirección Viveiro de cooperativas do concello de Lourenzá, C/Ponte de cuñas, s/n
Provincia
Descripción

La cooperativa Terras da Mariña, S. Coop. Galega se encuentra en el término municipal de Lourenzá, pero está compuesta por socios de toda la comarca de “A Mariña Lucense”.
Nace por la inquietud de un grupo de productores de “Faba de Lourenzá” ante una serie de peculiaridades relacionadas con la produción y comercialización.
Vólcase na xestión conxunta da produción da faba das explotacións dos socios da mesma, e así poder garantir un Referencial de Calidade verificable que asegure unha trazabilidade e unha seguridade alimentaria aos nosos clientes, en relación ao uso de Fitosanitarios e ao Análise dos puntos perigosos e críticos do seu manexo, e ao seu comercio.

Ver productos de Terras da Mariña, S.Coop.Galega