Milhulloa S.Coop.Galega

Vendedor Milhulloa S.Coop.Galega
Tenda Milhulloa S.Coop.Galega
Teléfono 620783682
Web www.milhulloa.es
Enderezo Coto nº 1
Provincia
Descrición

"Cooperativa de traballo asociado, con 17 anos de traballo no campo da agricultura ecolóxica. Formada por tres mulleres. Situada na comarca da Ulloa. Dispón dunha fica de 10Ha e unha industria agroalimentaria , aproveitando unha antiga cuadra de gando adaptada para tal fin. As instalacións son catro sas : selección, cámara de secado , laboratorio e tenda- oficina. A innovación no rural é un dos seus fins , no 2005 o grelos deshidratado e 2016 a creación dunha sociedade de Cosmética galega ecolóxica , xunto con Granxa Maruxa , produtora de leite eco na mesma comarca. Actividades: produción de infusións e especias, grelo deshidratado , sementes e plantas de viveiro, obradorios sobre aproveitamento de plantas medicinais, servizo de deshidratado para outras empresas, acollida de persoas para facer prácticas "

Ver produtos de Milhulloa S.Coop.Galega