Produtos de Strelia Electrotecnia S. Coop. Galega

  • 5.868,50 €

    Estufa de secado para materiais ligno-celulósicos con volume útil da cámara de 250 litros. Dispón de circulación forzada de aire en fluxo horizontal e quentado por resistencia eléctrica. Temperaturas de traballo de 30 a 80ºC. Control dixital de temperatura e funcionamento. Secado por renovación parcial de aire.

    5.868,50 €
    Dispoñibilidade 5 semanas